Nr. crt. Activitate
A 1. Managementul de proiect
A 2. Achizitie utilaje si echipamente
A 3. Publicitate si informare
A 4. Audit
A 5. Selectia, recrutarea  si angajarea personalului