• Program: POS CCE – Program Operațional Sectorial “Creșterea Competitivitații Economice 2007 – 2013”
 • Axa Prioritară 1: “Un sistem inovativ și ecoeficient de producție”
 • Domeniul de intervenție DM1.1 – “Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special al IMM”
 • Operațiunea a) : ” Sprijin pentru consolidarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”- A2 – Sprijin financiar in valoare de pana la 1.065.000 lei acordat pentru investitii pentru IMM.
 • Autoritate de Management: Ministerul Fondurilor Europene – www.fonduri-ue.ro
 • Beneficiar: SC GIR SERVICES AS SRL
 • Adresa: Bucuresti, Str. Lainici nr. 44 – 46, sector 1;
 • Tel./Fax: 031 – 405 85 63/ 64
 • E-mail : office@girholding.ro
 • Titlu Proiect: ”Diversificarea productiei fabricii de prelucrare a lemnului prin lansarea de noi produse”
 • Contract de finanțare: Nr. 4M/ 401.052/1/09.01.2014
 • Durata de implementare a Proiectului: 16 luni
 • Data începerii Proiectului: 09.01.2014
 • Locația Proiectului: Romania – Regiunea: Sud Muntenia – Judetul: Dambovita – Localitatea: Pietrosita
 • Valoarea totală a proiectului: 1.717.306,84 lei
 • Valoare totală eligibila: 1.338.016,00 lei, din care:
 • 805.485,46 lei – valoare eligibilă nerambursabilă acordată din FEDR
 • 131.125,54 lei – valoare eligibilă nerambursabilă acordată din bugetul national
 • 401.405,00 lei – cofinantare eligibila a beneficiarului
 • Valoare ne-eligibilă: 379.290,84 lei