Program: POS CCE – Program Operațional Sectorial “Creșterea Competitivitații Economice 2007 – 2013”

Axa Prioritară 1: “Un sistem inovativ și ecoeficient de producție”

Domeniul de intervenție DM1.1 – “Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special al IMM”

Operațiunea a) : ” Sprijin pentru consolidarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”- A2 – Sprijin financiar in valoare de pana la 1.065.000 lei acordat pentru investitii pentru IMM.

Autoritate de Management: Ministerul Fondurilor Europene www.fonduri-ue.ro

Beneficiar: SC GIR SERVICES AS SRL

Adresa: Bucuresti, Str. Lainici nr. 44 – 46, sector 1;

Tel./Fax: 031 – 405 85 63/ 64

E-mail : office@girholding.ro

Titlu Proiect: ”Diversificarea productiei fabricii de prelucrare a lemnului prin lansarea de noi produse”

Contract de finanțare: Nr. 4M/ 401.052/1/09.01.2014

Durata de implementare a Proiectului: 16 luni

Locația Proiectului: Romania – Regiunea: Sud Muntenia – Judetul: Dambovita – Localitatea: Pietrosita

Valoarea totală a proiectului: 1.717.306,84 lei

Valoare totală eligibila: 1.338.016,00 lei, din care:

805.485,46 lei – valoare eligibilă nerambursabilă acordată din FEDR

131.125,54 lei – valoare eligibilă nerambursabilă acordată din bugetul national

401.405,00 lei – cofinantare eligibila a beneficiarului

Valoare ne-eligibilă: 379.290,84 lei